FK Gascontrol Havířov, z.s.

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Gascontrol Havířov, z.s.
fkgascontrolhavirov.sklub.cz

Příští zápas

TJ Lokomotiva Louky .. vs FK Gascontrol Havířov

Datum a čas konání: 28.9.2022 16:00

O klubu

Historie klubu FK Gascontrol Havířov, pod bývalým názvem TJ ČSAD Havířov sahá přibližně do roku 1965, kdy tehdejší název klubu Tatran Havířov zanikl a vznikl název TJ ČSAD. Ke změně názvu na TJ ČSAD došlo po dohodě s vedením ČSAD Havířov a jeho odborovou organizací. V tomto období měl každý sportovní klub svého patrona, který se staral o chod klubu a zabezpečoval ho hlavně ekonomicky. Nemalou roli zde hráli také samotní řidiči, ze kterých se rekrutovali i skvělí fotbalisté a areál hojně využívali i k volnočasovým aktivitám se svými dětmi či rodinnými příslušníky. Z bývalých předsedů můžeme vzpomenout například pana Brabce (otce nynějšího majitele Baníku Ostrava). Ten se staral i o kroniku klubu, žel tuto kroniku se nám již nepodařilo dohledat a tak musíme vzít za vděk fakty z doby o něco mladší, než byl před více jako padesáti lety, samotný vznik TJ ČSAD Havířov. Od samotného vzniku fotbalového klubu TJ ČSAD už uteklo hodně vody a tak seznam bývalých tehdejších předsedů klubu, funkcionářů nebo činovníků, by byl asi nekonečný. Tímto by mohlo dojít k opomenutí některého z nich a proto raději všem těmto lidem, kteří určitě ví, že se o nich zde mluví a píše, chceme alespoň symbolicky poděkovat. Také si uvědomujeme, že někteří již nejsou mezi námi a tak nám dovolte na ně i za Vás, tiše zavzpomínat.

Předně je třeba si říci, že nynější podobu areál TJ ČSAD nabral až v devadesátých letech. Do té doby zde bylo jedno škvárové hřiště s podélnou zastřešenou tribunou. Vedle areálu v místě leteckých modelářů stál ještě o něco dříve nezastřešený zimní stadion s ledovou plochou. Nynější podobu areál získal v polovině devadesátých let, kdy se z jednoho hřiště vybudovaly dvě a zatímco jedno hřiště zůstalo škvárové a tak na druhém započaly zatravňovací práce. Osudový pro oddíl se stal rok 2002, kdy areál TJ postihl požár a fotbalisté přišli téměř o veškerou svou výstroj a majetek. Až po mnoha dalších letech, kdy ohořelé kabiny a útroby areálu ohrožovaly zdraví a bezpečnost dětí a mládeže, město poskytlo fotbalistům přístřeší pronájmem mobilních buněk. Je třeba však podotknout, že až do výstavby buněk po požáru v roce 2012, byl život zdejších fotbalistů a všech dobrovolníků nelehký a mnozí klub opustili. Díky všem, kteří tenkrát v klubu zůstali a hlavně ustáli tlaky ke zrušení nebo zániku, tento klub funguje i dnes. Proto je třeba tímto i poděkovat předsedům a funkcionářům v této nelehké době za obětavost. Můžeme uvést předsedy Kondziolku, Antoňczyka, Zábranského, Porembského a členy např. Chlebka, Sajdáka, Švagříka, Kučeru, Langovou, Smolíkovou atd. Z trenérů můžeme připomenout např. Janovského, Müllera, Řepeckého, Adámka, Zedníka, Halina, Zacha, Klimka, Chudého, Sajdákovou, Malyjurkovou,, kteří se i v podmínkách, kdy by to jiný vzdal, starali o výchovu malých fotbalistů a mládeže a o celkové fungování klubu. Taktéž zde proběhla výstavba protipovodňového valu, která má do budoucna ochránit areál od povodní, kterých se hřištěm za ta léta prohnalo několik, a napáchaly na majetku nemalé škody. Výstavbou protipovodňového valu, však fotbalisté přišli o tréninkové hřiště, takže dnes všichni trénují a hrají pouze na jednom. Podle nejnovějších zpráv, však město plánuje v areálu vybudovat sportovní komplex, který by měl celkový vzhled areálu podstatně zlepšit. Členové tohoto klubu by si to jistě za ta léta zasloužili. Největší zásluhu o tom, že TJ ČSAD fungovalo i v letech kdy o sponzory byla nouze, měl předseda p. Jaroslav Kajzar. Byl předsedou celé TJ a i fotbalového klubu. Svědomitě se staral o ekonomické zajištění klubu a také díky jemu, klub po revoluci ještě dlouho mohl využívat výdobytku bezplatné dopravy výjezdu všech týmu k venkovním zápasům, nebo jiným sportovním akcí. Další silnou oporu měla mládež a hráči či hráčky v samotných řidičích ČSAD, kteří klub všemožně podporovali. Těm všem ještě jednou patří náš dík. Od 1. ledna 2016 převzal bývalý klub TJ ČSAD Havířov nový název FK Gascontrol Havířov, z.s. ČSAD se již j několik let nijak nepodílela na chodu hřiště a na posledním jednání dalo jasně najevo, že fotbalový oddíl TJ ČSAD, není pro ně strategický partner. Vedení fotbalového oddílu tedy oslovilo FA Gascontrol Havířov se kterou se domluvilo na dlouhodobé spolupráci. Na valné hromadě pak členové TJ jednohlasně odsouhlasily změnu názvu klubu a zvolilo i nový desetičlenný výbor. Presidentem klubu se stal staronový předseda p. Porembski. Vedení klubu představilo svou novou koncepci klubu a nastínilo, jakým novým směrem se bude ubírat. Klub si jako prioritu vytyčil výchovu mládeže s důrazem na postupném začleňování vlastních odchovanců do jednotlivých týmů klubu a jejich výkonnostní a sportovní posun. Současným presidentem klubu je od 1.6.2017,taktéž bývalý předseda klubu Radomír Zábranský, který převzal žezlo ve vedení klubu po pracovně zaneprázdněném Martinovi Porembském, který se ujal funkce manažera klubu. V současnosti, tak pracuje ve vedení klubu  pět členů. Jako prezident klubu již zmíněný Radomír Zábranský, jako manažer klubu ,taktéž již zmíněný Martin Porembski, sekretářem klubu je Kateřina Porembská a na pozicích členů výkonného výboru pracují Martin Kulíšek a Daniela Langová.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezanedbatelnou úlohou klubu TJ ČSAD je výchova mládeže. Přípravka je nedílnou součástí klubu. Tady se pod zraky zkušených trenérů a trenérek, rekrutujících se převážně z bývalých hráčů a hráček, vychovala spousta mladých talentů. Dokládat tyto fakta, historickými tabulkami či výsledky v této věkové kategorii, nemá žádný význam, protože zde se děti převážně učili a učí zvládat první krůčky s míčem a osvojovat si základy fotbalové abecedy. Všem těmto trenérům a trenérkám této doby, kteří se podíleli nemalou měrou na výchově mládeže našeho klubu, patří veliké poděkování. V současnosti má klub dvě přípravky. Školičku kde se malé děti předškolního věku učí základy pohybu, obratnost a pohybovou koordinaci, jako předvoj před vstupem do přípravky. Školičku nám v současné době trénuje zkušený trenér Zdeněk Halin, který se věnuje i starším žákům a trenér Martin Kulíšek, kteří odvádí velice dobrou práci a fotbalová školička je naše chloubou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přípravka jsou už dětí starší, školního věku. Zde se děti učí fotbalovou abecedu, seznamují se ze základy fotbalu, učí se osvojovat míč a neustále pracují na zdokonalování a osvojování herní všestrannosti a rozvíjení tvořivého myšleni, které jsou pro jejich další fotbalový posun, základním kamenem celkového úspěchu ve fotbale. Zde nejsou vůbec důležité výsledky ani skóre, ale celkový fotbalový rozvoj, herní stránka, technické vyspělost jejichž celkovým výsledkem je fotbalový a sportovní posun, každého jednotlivého dítěte. V současné době naší přípravku trénuje trenér  Miroslav Smékal a Arpád Hlobil.  Vedoucí je Gabriela Smékalová, která se stará o celkové zázemí a všestranný servis dětem. Přípravka v poslední době vykazuje velké herní zlepšení, zkvalitnila se práce s dětmi a tato práce  nese ovoce. Musíme ještě podotknout, že všichni trenéři u nás mají trenérské licence, nebo alespoň základní trenérskou kvalifikaci, což je zárukou kvalitní trenérské práce. Celkově se tedy dá říci, že jak fotbalová školička nejmenších dětí, tak i přípravka vykazují po letech veliký fotbalový progres a klub jednoznačně tyto věkové kategorie má za absolutní prioritu, při výchově a vzdělávání dětí v našem klubu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladší žáci zde hrávali okresní a krajské soutěže. Mladší žáci získali i titul přeborníka, kdy vyhráli svou soutěž. Dvakrát se podařilo se žáky postoupit do krajského přeboru kdy před tím, vyhráli své soutěže v krajské soutěži a jednou se jim podařilo probojovat i do celostátního finále českého poháru v Hluku. Namátkou můžeme vzpomenout některé trenéry, kteří se donedávna na výchově žáků podíleli. Např. p. Bialek, Müller, Adámek, Řepecký, Gál, Zábranský, Langová, Zedník, Zach, Halin, Sajdáková a další. Nejlepších úspěchů dosáhl trenér Bialek a o pár let později trenér  Zedník, kteří s žáky vyhráli své krajské soutěže a postoupili do krajského přeboru. Navíc trenér Zedník postoupil jako jediný v historii do finále Českého poháru v Hluku. V současné době klub disponuje jen mladšími žáky, kteří budou hrát okresní soutěž. Bohužel situace s fotbalovou mládeží, je v současné době celoplošně ve všech kategoriích a klubech stejná. Do fotbalu se už tolik dětí nehlásí, buď se nechaly zlákat jiným sportem, jako florbalem ap., anebo to je drtivá většina dnešní mladé populace, která sedí doma u počítačů a jakékoliv pohybové aktivity jsou jim cizí.  Přesto se podařilo na základě zájmu dětí o tento sport v poslední době v našem klubu oživit tradici a klub v současné době disponuje dvěma týmy žáků. Mladší žáky trénuje trenér Martin Porembski. Mladší žáci hrají okresní soutěže a nevedou si na svůj mladý věk vůbec špatně. Naopak. Herní výkony i výsledky hovoří o kvalitní trenérské práci u mladších žáků,      což je pro celý mládežnický fotbal i s vyhlídkou do budoucna, směrem k dalšímu vývoji mládeže starších kategorií, pozitivní zjištění. Vedoucím mladších žáků je současná kapitánka ženského týmu Kateřina Porembská, takže i zde mají dětí celkový fotbalový a sportovní servis a je o ně maximálně postaráno. Starší žáci jsou další kategorií,  kde klub jednoznačně sklízí ovoce, za kvalitní péči o mladší fotbalové kategorie a vidět trénovat nebo hrát soutěže starších žáku v našem klubu, nebylo po nějaké léta s ohledem na malý počet hráčů tohoto věku možné. Starší žáci v současné době hrají okresní soutěže, kde si vedou velmi dobře a jejich herní výkony i výsledky, mají svou váhu. Zde se jednoznačně podepisuje kvalitní trenérská práce trojice trenérů Jiřího Kubeše, Zdeňka Halina a trenéra brankářů a bývalého hráče mužů Jana Blaho. O celkový servis hráčů této věkové kategorie se stará vedoucí Marianna Kratochvílová. Celkové řečeno, mládež v našem klubu jde nahoru. Dětí z Havířova i okolí, mají zájem na náš klub hrát a kromě kvalitní výchovy na hřišti, dětem poskytujeme i kvalitní zázemí v zimních měsících, včetně  soustředění, turnajů a spousty dalších sportovních vyžití. O všechny hráče od nejmenších až po ty starší, se starají kvalifikovaní trenéři a je také nutné podotknout, že se nezaměřujeme ,tak jako velké kluby jen na talenty, ale dveře u nás mají otevřené i ty tzv.,nechtěné děti,,ve velkých klubech, protože se nebojíme výchovy i netalentovaných dětí a u nás najdou zázemí a kvalitní trenérskou péči i děti, které se jinde neuplatnili a fotbal mají rády. Prostě u nás mají dveře otevřené všechny děti, bez ohledu jestli je to chlapec nebo dívka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorostenecké týmy v minulosti taktéž hrály nezanedbatelnou roli. Dorosty tady dlouho hrávali krajské soutěže a taktéž se probojovali do krajského přeboru, což je jak v žákovské tak dorostenecké soutěži již vysoká soutěž. I když v nynější době oddíl dorosteneckým týmem nedisponuje, plánuje je přihlásit již od ročníku 2016/17  do okresní soutěže a tímto opět dorost v oddíle rozjet. Opět můžeme jmenovat některé trenéry, kteří se s dorostem podíleli na jeho kvalitní výchově. Palec, Muller, Řepecký, Adámek. Jedinečného úspěchu se dostalo st. dorostencům trenérů Halina a Zábranského, kteří v krajském přeboru dokonce dosáhli nejlepšího úspěchu v historii dorostenecké kopané v klubu, kdy v ročníku 2005/06 skončili na 4. místě. Za zmínku určitě stojí i další úspěch na mezinárodním poli, kdy dorostenci ČSAD na turnaji v Dánsku v roce 2005 obsadili v těžké konkurenci třetí místo. Momentálně dorostenecké družstvo nemáme, což je jistě pro takový klub škoda, ale věříme, že se i zde situace brzy změní a dorostenecký fotbal opět bude jednou ze součástí soutěží našeho klubu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tým mužů klubu TJ ČSAD Havířov měl také dlouholetou historii. V historii hrávali muži dokonce krajskou soutěž, později to byla většinou 1A třída a ani mužské týmy tohoto klubu se v historii nevyvarovaly sestupů anebo dokonce ukončením činnosti. Taktéž výčet trenérů v historii, by zabralo mnoho místa a tak zmíníme jen některé z poslední doby. Trenéři Kuchař, Janovský, Vodák, Adámek, Duna, Halin, Kučera, Nedabýlek, Zábranský. U hráčů té starší éry to byli např. Macko, Mazaník, Kiszka, Polák. Většinou to bylo i tak, že spousta hráčů zde za muže něco odehrála a pak pokračovali ve vyšších soutěžích jako Baník Havířov ap. Z té mladší éry zase můžeme zavzpomínat na hráče z 90. let, jako např. Dluhoš, Vodák, Horňák (Kigen), Jasiok (Gaza), David Holzer, Martin Holzer, brankář Tvardík atd. Mužský tým po sestupu v sezoně 2002/03 do 1.B třídy, odmítl tuto soutěž hrát a tak oddílu nezbylo než tento tým odhlásit a neúčast mužů trvala dlouhých pět let. Po více jak 5 letech trenéři Halin a Zábranský sestavili tým mužů z bývalých dorostenců a tento tým později již pod vedením trenéra Halina postupně postoupil opět do 1.A třídy. Bohužel v následující sezoně v těžké konkurenci muži sestoupili zpět do 1.B třídy. Následně po nezájmu některých odchovanců, tým mužů sestoupil do okresu, kde hraje i nyní. Někteří hráči nedávné historii ještě dokonce aktivně hrají, reprezentují svůj oddíl za staré gardy TJ ČSAD, pod vedením trenéra Bezdíčka. Ale určitě by bylo dobré zmínit i ty slavnější. Třeba brankáře Daniela Zítku, který zde trénoval v mládežnickém věku a později byl velikou oporou belgického Anderlechtu a nebo Daniela Holzera, reprezentanta do 21 let a hráče Baníku Ostrava a Sparty Praha, který v našem oddílu taktéž začínal. Musíme však zmínit i Miroslava Baránka, který taktéž našim klubem prošel a po ukončení hráčské kariéry pracuje ve Spartě. Ze současných odchovanců, kteří za tým mužů v oddíle ještě hrají, je třeba jmenovat brankáře Burgeta, dále Kluse, Olivu, Pastrňáka, Vasila a z těch mladších Svrčinu a Štrompa. Samozřejmě by výčet všech, byl nekonečný a na tyto stránky by se nevešel. Proto jsme namátkou vybrali jen několik bývalých či současných hráčů, ale všem dohromady včetně bývalých trenérů, funkcionářů patří náš veliký dík za odvedenou práci pro tento klub. V současnosti náš tým mužů hraje okresní soutěž. Trenérského kormidla se ujal bývalý trenér žáku v našem klubu a nedávný trenér mužů Horních Bludovic Miroslav Zach. Z bývalého kádru odešlo hodně hráčů, spousta odchovanců nejlepší éry klubu, již skončila nebo projevila ještě si zahrát vyšší soutěže, což jim klub umožnil. Trenér Mirek Zach, tak skládá zcela nový tým z mladých hráčů, klub mu dal absolutní volnou ruku a všichni věří, že se i výsledky brzy dostaví. Z tohoto důvodu je klub i rád, že se mužstvo mužů zachovalo, protože hrozilo i to, že by klub opět po dlouhé době nedisponoval muži a přišel, by o seniorský mužský fotbal. Nakonec je vše jinak, muži v klubu normálně fungují a po stabilizaci kádru a začlenění nových hráčů, určitě tento tým naváže na úspěchy let minulých. Každopádně i u mužů mají příznivci tohoto sportu, otevřené vrátka a přijít si zkusit zahrát fotbal za náš klub,má šanci každý, kdo prošel mládežnickým nebo seniorským fotbalem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprvé v historii klubu se oddíl Gascontrolu, může pochlubit týmem dívčí juniorky. Tým juniorek byl založen v roce 2017.Trenéři tohoto týmu jsou bývalý vítkovický hráč a trenér žen Vítkovic Petr Sokol a bývalý trenér ligového dívčího týmu Hlučína a později  i Vítkovic Milan Matýsek. Tým juniorek po prvním roce v juniorské 3.lize soutěž vyhrál a postoupil do současné 2.juniorsky ligy na Moravě, kde získává ostruhy a sbírá zkušenosti. Juniorský tým udělal obrovský herní posun, protože se musel vypořádat s přechodem z malého hřiště na veliký, ale rozhodně statečně bojuje s daleko zkušenějšími dívčími kluby 2.ligy a navíc zásobuje ženský tým svými hráčkami. I přes skutečnost, že veliké kluby lanaří naše hráčky a snaží se vybírat i dívčí talenty z okolních chlapeckých týmů, tak se daří tento tým pro veliký fotbal udržet  a věříme, že i tento tým, může hrát vyrovnanou partii i z daleko zkušenějšími týmy. Dívčí juniorský fotbal v našem klubu má dobře nakročeno, protože kromě samotné juniorky, jsme schopni postavit i tým žákyněk z hráček, které ještě hrají v přípravkách nebo u mladších žáků. I zde uvítáme ,každou zájemkyni z řad dívek o tento sport. U nás má otevřené dveře každá dívka, které fotbal učaroval, bez ohledu na věk a fotbalovou praxi. Máme zde spoustu zkušených trenérů a co se týká výchovy žen i dívek, jsme v širokém okolí nejstarší klub, který se tomuto sportu v ženské a dívčí kategorii věnuje. Rozhodně neodmítneme žádnou zájemkyni a každá dívka u nás najde svou sportovní a fotbalovou seberealizaci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tým žen je nejúspěšnější družstvem tohoto klubu. Tento celek přišel z Orlové na počátku 90. let minulého století a hrál 1. ligu. I když se tento silný tým časem rozdělil na dva havířovské celky, tak zcela určitě se všichni aktéři i tehdejší trenéři zasloužili o rozvoj tohoto tehdy ještě ne, tak uznávaného, ryze mužského sportu, v našem regionu. Je třeba zmínit některé trenéry tohoto týmu, kteří se podíleli na výchově hráček a měli největší zásluhu na zviditelnění a propagaci ženské kopané v době, kdy neměla na růžích ustláno. Namátkou můžeme zmínit trenéra Kminiaka, Sajdákovou, Sajdáka, Mil. Porembského st., Malyjurka ap. Namátkou můžeme zase jmenovat i některé tehdejší hráčky, např. Pončová (Plisková), Mullerová, Rutová, Majerčíková, Langová, Sajdáková atd. Všem tehdejším aktivním hráčkám a trenérům, však patří za odvedenou práci pro klub obrovský dík. V roce 2000 převzal trenérské žezlo po trenérovi Malyjurkovi trenér Zábranský a již v následující sezoně tento celek začal tabulkově stoupat nahoru. Již za dvě sezony, se mu podařilo dokonce probojovat do baráže o první ligu a za další rok zase dokonce vyhrál moravskoslezskou ligu a v zápase o postup do první ligy prohráli v baráži v Hradci Králové. I přes porážku jim byla nabídnuta účast v první lize, ale vedení klubu to z ekonomických důvodů odmítlo. Mezi tím přišel i velký mezinárodní úspěch, kdy družstvo žen na velmi prestižním turnaji v Dánsku obsadily po velmi dobrých výsledcích překvapivě 3. místo. Od prvních úspěchů nového tisíciletí si tým žen udržuje vysokou výkonnost a dlouhé roky figuruje neustále na špici svých soutěží. Je třeba zmínit ještě fakt, že i když tento celek hrával roky na špici tabulky, tak ještě zásoboval i ligový Hlučín svými hráčkami např. Bláhovou, Antalíkovou nebo Špacírovou. Výčet hráček, které v historii za tento klub kdy hrály, by asi taktéž asi zabral dlouhý seznam. Tak zmíníme alespoň ty, které jsou v klubu ještě částečně  činné. Např. Maláčová (Porembská), která je ještě aktivní hráčka, stejně jako Volfová (Gavorová), která si stihla zahrát i 1. ligu v Baníku Ostrava a společně s trenérem Zábranským v Baníku Ostrava téměř dvě sezony juniorský a ženský tým trénovat. Dále dvě další opory brankářka Langová a S. Malyjurková se taktéž věnují trenérské činnosti  a nesmíme zapomenout ještě i na stále aktivní hráčky Dlouhou (Skippy) nebo Holáňovou. Taktéž je třeba zmínit i návrat velikého talentu a odchovankyně našeho klubu. Petra Antalíková se po letech strávených v ligovém Hlučíně, Baníku a druholigové Olomouci, vrátila zpět do mateřského oddílu. Určitě nesmíme zapomenout ani na další odchovankyní Waszutovou, která se taktéž vrátila do mateřského oddílu. Je třeba však zmínit i některé trenéry, kteří tento tým žen trénovaly i v následujících letech po roce 2005, např. trenéři Kuha, Hovůrka, Motlochová, která s tímto týmem získala i titul přeborníka moravskoslezské divize. Po dvouletém angažmá v Baníku Ostrava a krátkém angažmá ve Veřovicích se k týmu žen, vrátil opět staronový trenér Radomír Zábranský, který tento tým nově vede od roku 2014 společně s asistentkou a odchovankyní havířovského klubu Petrou Antalíkovou. Je třeba ještě zmínit i asistenta Tomáše Siekieru, protože všichni tři se neodmyslitelně zapsali do historie a největší úspěchy novodobého týmu žen i když Tomáš  Siekiera, již nyní trénuje v nedaleké Orlové. Během tří sezón, tento ženský  tým, vyhrál třikrát moravskoslezskou divizi žen. Nikdy se mu však nepodařilo postoupit výše z důvodu nesmyslné byrokracii a nevoli vedení KFŽ v Praze. Navíc byl tento tým oceněn za rok 2016 městem Havířov ,jako nejlepší kolektiv města a trenér Zábranský dostal ocenění nejlepší trenér. Ženský tým  dosáhl skvělých vítězství na halových turnajích a jako jediný v historii mezinárodního halového turnaje ,,Zina Cap,, dokonce tento velice prestižní turnaj, čtyřikrát v řadě vyhrál. Do konečného součtu ještě patří zápis tohoto týmu do společenství významných osob města, kdy byl nesmazatelně zapsán do kroniky města, jako jeden z nejlepších sportovců Havířova. Od sezóny 2018/19 ženský tým hraje moravskoslezskou ligu MSLŽ, kde i ve vyšší soutěži bojuje na čele tabulky a touží se poprat postup do 2.ligy žen. Po odchodu řady odchovankyň v minulosti ,které již s fotbalem skončili se nedávno ještě s týme rozloučily i další hráčky, jako Dája Porembská, Radka Volfová nebo Lenka Dlouhá, které ještě v případě potřeby týmu vypomáhají a třeba Hanka Holáňová ještě hraje v nedaleké Orlové. Kádr žen je konsolidovaný, je zde mnoho hráček z ligovými zkušenostmi, vrátily se i odchovankyně, jako Kateřina Waszutová nebo Petra Antalíková, obě třeba futsalové reprezentanky ČR a je zde i další řada skvělých hráček, včetně třeba reprezentační futsalové brankářce Lenky Kluglerové nebo bývalé ligové brankářky Jany Sikorové. Ženský tým patří k nejúspěšnějším týmům celé historie fotbalového oddílu ČSAD resp. Gascontrol Havířov.

Nesmíme však zapomenout i na hospodáře klubu, kteří tuto nelehkou práci v minulosti vykonávali a to na Ludvu Hesse a Ladislava Vajinagyho, kterému nikdo z dětí, hráčů a trenérů neřekl jinak jako "děda". Na jeho počest se pravidelně v létě hrává fotbalový turnaj žen. Jak oběma jmenovaným, tak i všem ostatní vč. toho posledního hospodáře, Milana Porembského za jejich práci pro klub děkujeme. Klub ČSAD resp. Gascontrolu prošel za poslední dobu zcela logickými proměnami. Jen z dávných úspěchů se žít nedá, ale všechny týmy klubu, opět zvedají pomyslnou laťku úspěchů, toho bezmála šedesátiletého oddílu opět nahoru, jsou vidět a to je pro všechny, kdo pro tento klub jak v minulosti, tak i nyní hráli, trénovali nebo jakkoli pomáhali, obrovská odměna.

Události

Žádné nadcházející události.

Tabulka

1. SK Slavoj Petřvald 5 14:5 12
2. Baník OKD Doubrava 5 12:7 12
3. TJ Sokol Dolní Lutyně 4 11:5 9
4. TJ Slovan Havířov 4 10:6 9
5. FK Těrlicko 2022 4 10:7 9
6. TJ Lokomotiva Louky .. 4 11:8 7
7. Horní Suchá 5 12:16 4
8. FC Horní Bludovice 3 7:8 3
9. FK Gascontrol Havířov 3 4:5 3
10. FK Těrlicko 5 6:12 3
11. TJ Viktorie Bohumín 4 5:13 3
12. MFK Havířov "B" 4 4:14 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FK Gascontrol Havířov
Baník OKD Doubrava
1:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 7237
Posledních 30 dnů: 626 | Posledních 7 dnů: 159 | Poslední den: 18

© 2022 FK Gascontrol Havířov, z.s. | Všechna práva vyhrazena | mapory@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne